ADD SOME TEXT THROUGH CUSTOMIZER
ADD SOME TEXT THROUGH CUSTOMIZER

SECCIÓ D'ENTERRAMENTS

La Secció d’Enterraments de l’Associació de Veïns del Barri Antic de Manresa té com a objectiu realitzar les accions assistencials, socials i d’ajuda mútua entre els veïns del Barri en el cas de produir-se la mort d’algun dels seus membres. Amb aquesta finalitat es pretén promoure el sentit d’amistat i ajuda mútua entre el veïnat, excloent-se expressament i de manera total i absoluta qualsevol possibilitat de lucre.

 

Quan es produeixi una defunció en el si d’alguna família associades, les despeses d’enterrament funeral seran prorratejades entre tots els membres de la secció d’enterraments, quedant-se tan sols exclosos els membres que constin inscrits en el mateix títol del difunt. La quantitat resultant serà carregada en el compte que designi el titular del servei.

FORMULARI DE CONTACTE


error: Content is protected !!